สอบถามเพิ่มเติม โทร 098-294-9787 Line ID: chinauinfo หรือกรอกข้อความด้านล่างเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

ทุนปริญญาตรี ภาคภาษาจีน ผู้สมัครจำเป็นต้องมี  HSK4

Beijing Jiaotong University

ตัวอย่างรายชื่อภาควิชาและคณะที่เปิดให้ทุนแก่นักเรียนต่างชาติ


 学院                                 学院英文名称                                                            专业名称                         专业英文名称


经济学院                         School of Economics                                                          经济统计学                        Economic Statistics
经济学院                         School of Economics                                                          经济学                               Economics
财政与税务学院              School of Public Finance and Taxation                               税收学                               Taxation
金融学院                         School of Finance                                                               财政学                               Public Finance                                             

金融学院                         School of Finance                                                               金融学                               Finance
金融学院                         School of Finance                                                               信用管理                           Credit management
金融学院                         School of Finance                                                               金融工程                           Financial engineering
金融学院                         School of Finance                                                               投资学                               Investment Principles
金融学院                         School of Finance                                                               保险学                               Insurance
国际经贸学院                  School of International Economics and Trade                    贸易经济                           Trade and Economy
国际经贸学院                  School of International Economics and Trade                    国际经济与贸易                International Economics and Trade
国际经贸学院                  School of International Economics and Trade                    电子商务                           Electronic Commerce
国际经贸学院                  School of International Economics and Trade                    国际商务                           International Business

会计学院                         School of Accounting                                                          资产评估                           Property Assessment

会计学院                         School of Accounting                                                          审计学                               Auditing
会计学院                         School of Accounting                                                          财务管理                            Financial Management
会计学院                         School of Accounting                                                          会计学                                Accounting
工商管理学院                  School of  Business Administration                                    工商管理                            Business Administration/Business Management
工商管理学院                  School of  Business Administration                                    工商管理(环境商务)      Business Administration (Environmental Business) 
人文与旅游学院              School of Humanities and Tourism Management               人力资源管理                     Human Resource Management
人文与旅游学院              School of Humanities and Tourism Management                旅游管理                           Tourism Management
营销与物流管理学院       School of Marketing and Logistics Management                市场营销                            Marketing
营销与物流管理学院       School of Marketing and Logistics Management                物流管理                            Logistics Management
公共管理学院                  School of Public Administration                                           广告学                              Advertising
公共管理学院                  School of Public Administration                                          房地产开发与管理             Real Estate Development and Management
公共管理学院                  School of Public Administration                                          劳动与社会保障                 labor and Social Security
公共管理学院                  School of Public Administration                                          公共事业管理                     Nonprofit Management
管理科学与工程学院       School of of Management Science and Engineering          工业工程                           Industrial Engineering
管理科学与工程学院       School of of Management Science and Engineering          质量管理工程                    Quality control Engineering
管理科学与工程学院       School of of Management Science and Engineering          管理科学                           Management Science
法学院                             School of Law                                                                      法学                                  Law
食品科学与工程学院       School of  Food Science and Engineering                          粮食工程                           Grain Engineering
食品科学与工程学院       School of  Food Science and Engineering                          应用化学                           Applied Chemistry
食品科学与工程学院       School of  Food Science and Engineering                          食品科学与工程                Food Science and Engineering
食品科学与工程学院       School of  Food Science and Engineering                          食品质量与安全                Food Quality and Safety
信息工程学院                  School of Information Engineering                                      计算机科学与技术            Computer Science and Technology
信息工程学院                  School of Information Engineering                                      物联网工程                      Thing Networking Engineering
信息工程学院                  School of Information Engineering                                      软件工程(嵌入式软件) Software Engineering (Embedded Software)
信息工程学院                  School of Information Engineering                                      大数据管理与应用            Big Data Management and Application
应用数学学院                  School of Applied Mathematics                                           数学与应用数学                Mathematics and Applied Mathematics
应用数学学院                  School of Applied Mathematics                                           金融数学                          Financial Mathematics
外国语学院                      School of Foreign Languages                                             英语                                 English
外国语学院                      School of Foreign Languages                                             商务英语                       Business English
外国语学院                      School of Foreign Languages                                             法语                                 French
新闻学院                         School of Journalism                                                           新闻学                             Journalism
新闻学院                         School of Journalism                                                           网络与新媒体                   Internet and New Media
艺术设计学院                  school of Art and Designing                                                视觉传达设计                   Visual Communication Design
艺术设计学院                  school of Art and Designing                                                环境设计                           Environmental Design
艺术设计学院                  school of Art and Designing                                                动画                                  Animation 

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)


 ไชน่ายูรับสมัคร ทุนเรียนต่อจีน100% ทุนเรียนภาษาจีน ทุนรัฐบาลจีน ทุนCSC  ทุนCIS ทุนมหาลัยจีน ซัมเมอร์แคมป์จีน ฟรีค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าขนม ตั้งแต่ปี 2008

Bachelor Scholarship (Chinese-Taught) HSK4 is required