ไชน่ายู เรียนต่อจีน

เรียนต่อปริญญาตรี ภาคจีนที่ Zhejiang Normal University (ZJNU)


Zhejiang Normal University (ZJNU) แต่เดิมมหาวิทยาลัยได้รับการก่อตั้งเป็น Hangzhou Normal Academy ในปี1956 กลายเป็น Hangzhou Normal College ในปี 1958 ในปี 1962, Hangzhou Normal College และวิทยาลัยการเรียนการสอนเจ้อเจียงรวมกันเป็น​​Zhejiang Normal University 2508      Location: เมือง Jinhua  มณฑล Zhejiang จุดเด่น: ห่างจากเมืองเซี่ยงไฮ้และหางโจว เพียง2ชั่วโมงโดยรถไฟความเร็วสูง และยังเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่สำคัญของจังหวัด ZJNU เชี่ยวชาญด้านการศึกษาทางด้านครูเป็นพิเศษ และยังมีความหลากหลายของสาขาอื่นๆอีกด้วย มหาวิทยาลัยประกอบด้วย 18 วิทยาลัยที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรี 61 หลักสูตร ZJNU มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีมากกว่า 25,480 คน, สูงกว่าปริญญาตรี 4,300 คน และนักศึกษาผู้ใหญ่ 15,000 คนในโปรแกรมการศึกษาผู้ใหญ่ พร้อมทั้งยังมีบุคลากรทั้งหมด 2,640 คน มีอาจารย์ประจำ 1,460 คน รวมถึง Chinese Academy of Sciences Academician อาจารย์ประจำ 260 คน และรองศาสตราจารย์ถึง 650 คน และ ยังมีศาสตราจารย์ท่านหนึ่งได้รับรางวัลนักวิชาการดีเด่นแห่งชาติอีกด้วย

เงื่อนไขทุน: ใช้HSK4 ในการยื่นสมัคร ให้ทุนค่าเรียนตลอดหลักสูตร (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

           ภาคภาษาจีน ปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร์


คณะที่แนะนำ: ศิลปศาสตร์ Chinese Language 4 Yrs

ค่าหอพัก: 2500 หยวน/ปี


▶ สภาพภูมิอากาศของมณฑลเจ้อเจียงเป็นแบบมรสุมเขตร้อน มีแดดเกือบตลอดทั้งปี และแบ่งได้เป็น 4 ฤดูกาลชัดเจน อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 15–18 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกที่สุดในเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนของทุกปี

Website: http://www.zjnu.edu.cn/english/  คณะที่เปิดสอน http://iso.zjnu.edu.cn/wachelorwswwrograms/list.htm


▶ Introduction of Zhejiang Normal University (ZJNU)

Zhejiang Normal University (ZJNU) was established in 1956, consisting of 3 campuses and its main campus is located in Jinhua City, Zhejiang Province. Its 19 colleges offering 72 undergraduate programs, 28 master’s programs on Level-I subjects, 13 professional master’s programs, 8 doctoral programs on Level-I Subjects and 1 professional doctoral program. It has 2,600+ faculty members and 50,000 students (including 27,000+ undergraduates, 6,000+ postgraduates and 3600+ international students). ZJNU has established global partnerships with more than 280 educational institutions around the world.


At present, the university claims 24 provincial key disciplines, 6 provincial key construction disciplines, 3 provincial research bases and 63 master's degree programs. ZJNU offers other professional master's programs including M.Ed., MPA, MBA, MSW, MTCSOL, MA for Part-Time Vocational Education and MA of Science in Physical Education. The libraries at ZJNU have a collection of more than 3,000,000 traditional books and over 1,850,000 online books. 42 laboratories have been established, with a total floor space of 119,000 square meters, including one key laboratory of the Ministry of Education, one national key demonstration center of experiment instruction and 5 provincial key laboratories and key demonstration centers of experiment instruction.Zhejiang Normal University (ZJNU)

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)