​           มหาวิทยาลัยในประเทศจีนสามารถแบ่งออกเป็นมหาวิทยาลัยทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคนิค มหาวิทยาลัยเฉพาะทาง เช่น เฉพาะทางด้านการแพทย์ ด้านการสอนภาษาต่างประเทศ และมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหารธุรกิจ การค้าระหว่างประเทศ และอื่นๆ มหาวิทยาลัยในประเทศจีนได้เปิดรับสมัครและให้การศึกษาแก่นักศึกษาต่างชาติมายาวนาน  ไชน่ายูจึงจัดทำการจัดอันดับมหาวิทยาลัยของจีนสำหรับนักศึกษาไทยที่ต้องการศึกษาต่อ เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยในจีน

            การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในจีนตามเวปไซท์ต่างๆ วิธีการจัดลำดับส่วนมากใช้หลักเกณฑ์ดังนี้คือ 
 1) การยอมรับจากรัฐบาล 2) ผลงานการวิจัย 3) จำนวนคณะและสาขาที่เปิดสอน 4) โครงการกิจกรรมต่างๆ 5) จำนวนนักศึกษา 6) ชื่อเสียง

            ดังนั้นหากการที่จะเปรียบเทียบอันดับของมหาวิทยาลัยต่างๆในจีนนั้น ควรพิจารณาจากอันดับในภาพรวม และอันดับสาขาวิชาหรืออันดับคณะของมหาวิทยาลัยนั้นๆด้วย 


                                                   Ranking of Chinese Financial and Economic Universities ที่มา https://www.shanghairanking.com/rankings/bcur/202222

 1. Shanghai University of Finance and Economics - Shanghai
 2. Central University of Finance and Economics - Beijing
 3. University of International Business and Economics- Beijing 
 4. Zhongnan University of Economics and Law - Hubei 
 5. Southwestern University of Finance and Economics - Sichuan
 6. Dongbei University of Finance and Economics - Liaoning 
 7.  Jiangxi University of Finance & Economics - Jiangxi
 8. Capital University of Economics & Business - Beijing 
 9. Zhejiang Gongshang University - Zhejiang 
 10. Nanjing University of Finance & Economics - Nanjing 
 11. Beijing Technology and Business University - Beijing 
 12. Zhejiang University of Finance and Economics - Zhejiang
 13. Shanghai University of International Business and Economics - Shanghai 
 14. Shandong University of Finance and Economics - Shandong
 15. Tianjin University of Finance & Economics - Tianjin 
 16. Nanjing Audit University - Jiangsu 
 17. Anhui University of Finance and Economics - Anhui 
 18. Guangdong University of Finance and Economics - Guangdong 
 19. Chongqing Technology and Business University - Chongqing 
 20. Shanxi University of Finance and Economics - Shanxi 


 Ranking of Chinese Universities Overall Majors by U.S. News 2022 
ที่มา https://www.usnews.com/education/best-global-universities/china


1. Tsinghua University - Beijing
2. Peking University  - Beijing
3. Shanghai Jiao Tong University
4. University of Science and Technology of China CAS - Hefei
5. Zhejiang University - Hangzhou
6. Nanjing University - Nanjing 
7. Fudan University - Shanghai
8. Sun Yat-sen University - Guangzhou
9. University of Chinese Academy of Sciences - Beijing
10. Huazhong University of Science and Technology - Hangzhou​Best universities in China by QS TopUniversity Rankings 2022   
​ที่มา TopUniversities

1. Tsinghua University
2. Peking University
3. Fudan University
4. Zhejiang University
5. Shanghai Jiao Tong University
6. University of Science and Technology of China
7. Nanjing University
8. Tongji University
9. Wuhan University
10. Harbin Institute of Technology


​ 

โครงการ 211 และ 985

​                โครงการ 211 เป็นความพยายามครั้งใหม่ของรัฐบาลจีนที่มุ่งสร้างความแข็งแกร่งให้กับมหาวิทยาลัยประมาณ 100 แห่งและสาขาวิชาหลักที่มีความสำคัญระดับชาติสำหรับศตวรรษที่ 21 โครงการ 985 เป็นโครงการที่สร้างสรรค์สำหรับการก่อตั้งมหาวิทยาลัยระดับโลกในศตวรรษที่ 21 ดำเนินการโดยรัฐบาลของประชาชน สาธารณรัฐจีน มีมหาวิทยาลัย 112 แห่งในโครงการ 211 และ 39 มหาวิทยาลัยในโครงการ 985  ในบรรดาโครงการ 985 มหาวิทยาลัย มีมหาวิทยาลัย 9 แห่งที่ประกอบเป็น C9 League ซึ่งถือว่าเทียบเท่ากับ Ivy League ของจีน C9 League ประกอบด้วย Fudan University, Harbin Institute of Technology, Nanjing University, Peking University, Shanghai Jiao Tong University, Tsinghua University, University of Science and Technology of China, University of Xian Jiao Tong และ Zhejiang University มหาวิทยาลัยทั้ง 9 แห่งนี้เห็นพ้องต้องกันในเรื่องการยอมรับเครดิตร่วมกัน การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่การสอน และแบ่งปันทรัพยากรในด้านอื่นๆ​​


การจัดอันดับมหาวิทยาลัยในจีน 

China University Ranking 

 ไชน่ายูรับสมัคร ทุนเรียนต่อจีน100% ทุนเรียนภาษาจีน ทุนรัฐบาลจีน ทุนCSC  ทุนCIS ทุนมหาลัยจีน ซัมเมอร์แคมป์จีน ฟรีค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าขนม ตั้งแต่ปี 2008

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)