ไชน่ายู เรียนต่อจีน

Jiaxing University (JXU)

เรียนต่อปริญญาตรีภาคจีน/อินเตอร์ที่ Jiaxing University (JXU)
 
Jiaxing University(JXU) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยเจียซิ่งครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 274 เอเคอร์ มูลค่ารวมของอุปกรณ์การสอนและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีมูลค่ากว่า 78 ล้านเหรียญสหรัฐ ห้องสมุดมีคอลเลกชัน 2.22 ล้านเล่มและ 2.3 ล้านเล่มอิเล็กทรอนิกส์ตามลำดับ มหาวิทยาลัยเจียซิงมีหน่วยการสอน 17 หน่วย นักศึกษาเต็มเวลามากกว่า 15,900 คน และโรงพยาบาลในเครือ 8 แห่ง
 
 
     Location: เมืองJiaxing  มณฑล zhejiang
 


จุดเด่น: ตั้งอยู่ที่มณฑลเจ้อเจียง ศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค
 
เงื่อนไขทุน: ภาคจีนใช้ - HSK4 180+ ทุนค่าเทอม 4ปี

                       ภาคอินเตอร์ -  ไม่ต้องยื่นIELTS ใช้การสอบสัมภาษณ์ ให้ทุนเฉพาะปีแรก** 

                       (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
ค่าหอพัก: หอพักฟรี
 
​▶ คณะที่แนะนำ: Inter Trade, Civil Engineering
 
​▶ Website:https://global.zjxu.edu.cn/ 

   คณะที่เปิดสอน https://global.zjxu.edu.cn/International_Programs/Undergaduate_Programs.htm


▶ Introduction of ​​Jiaxing University (JXU)

Jiaxing University is a public university approved by the Ministry of Education of the People’s Republic of China. Jiaxing University covers an area of 274 acres in total.

The total value of teaching and scientific research equipment is over $78 million. The library has a collection of 2.22 million print volumes and 2.3 million electronic volumes respectively. Jiaxing University has 17 teaching units, more than 15,900 full-time students, and 8 affiliated hospitals.

Lu Jun, the president of Jiaxing University, is an academician of the Chinese Academy of Engineering. Professor Zhu Jingwu, honorary president of Jiaxing University, is a world-famous physicist and former president of Hong Kong University of Science and Technology. Jiaxing University has more than 1,660 faculty members and staff, including 3 full-time academicians, 9 part-time academicians, national special experts and so on. There are 2 provincial key innovation teams and 4 provincial teaching teams.There are 59 undergraduate programs. Up to now, 2 majors are selected into national -level first-class undergraduate construction plan and 13 majors are selected into provincial-level first-class undergraduate plan. In addition, university boasts 11 national and provincial experimental teaching platforms. Jiaxing University has been dedicated to promoting the integration of industry and education and school-enterprise cooperation. Jiaxing University ranks the first among peer universities in Zhejiang province for five consecutive years.
        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)