ไชน่ายู เรียนต่อจีน

Nanjing Xiaozhuang University (NXU)

เรียนต่อปริญญาตรีแบบไม่ต้องใช้HSK ที่ Nanjing Xiaozhuang University (NXU)


Nanjing Xiaozhuang University (NXU) ก่อตั้งขึ้นในปี 1927 เป็นที่จุดเด่นทางด้านอักษรศาสตร์และครุศาสตร์ ทั้งนี้ Nanjing Xiaozhuang University มีวิทยาเขตทั้งหมด 2 วิทยาเขต ได้แก่ วิทยาเขต Mochou และวิทยาเขต Fangshan



     Location: เมือง Nanjing  มณฑล Jiangsu


จุดเด่น: มีป้ายรถเมล์และสถานีรถไฟฟ้าอยูบริเวณมหาวิทยาลัย 

เงื่อนไขทุน: ให้ทุนค่าเรียนตลอดหลักสูตร (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

           ภาคภาษาจีน ปริญญาตรี  คณะศิลปศาสตร์ Chinese Language and Literature (จีนธุรกิจ)

          *
ไม่ต้องใช้ HSK ในการสมัคร ขึ้นปี 1 ได้เลย

           ภาคอินเตอร์  Bachelor in Computer Science&Technology

          *
ต้องมี IELTs 5.5 ขั้นต่ำในการสมัคร


คณะที่แนะนำ: ศิลปศาสตร์,Bachelor in Computer Science&Technology

ค่าหอพัก: 4,800-6,000 หยวนต่อปีโดยประมาณ **ค่าใช้จ่ายอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามจริงตามประกาศมหาลัย**

Website: https://www.njxzc.edu.cn/


▶ Introduction of Nanjing Xiaozhuang University

Xiaozhuang has two campuses, the Mochou campus and the Fangshan campus. Combined, these campuses cover nearly a square kilometer (1300 mu). The university employs over 1100 instructors, including more than 300 high title instructors, one Jiangsu Province Higher Education Celebrity Instructor, six who are provincial “333 Project” Third Level Fostering Objects, three who are provincial Qinglan Project Chinese Youth Academic Leader Fostering Objects, and twelve who are Excellent Youth Key Instructor Fostering Objects.

Xiaozhuang has over 15,300 students enrolled in fulltime undergraduate programs, as well as over 9000 students enrolled in various types of adult continuing education programs. At present, Xiaozhuang has 70 specialized undergraduate majors; sixteen of these are in the normal college. Xiaozhuang has twelve subsidiary colleges, one college, two research centers, seven research institutes, as well as an institute of continuing education, the China-Korea IT Institute and the Institute of Eastern Culture and International Exchange. It also contains one Provincial Key Construction Discipline, one Provincial Basic Experimental Education Model Center, two construction points, one Provincial Specialized Major, one National-level and Provincial–level Specialized Construction Points; among these, Contemporary Literature is a Provincial-level Key Construction Discipline, and Primary School Education is a National-level Special Major Construction Point.

Supporting the Students’ Mental Health Education Research Center and the Mental Health Research Institute, the Tao Xingzhi Work Station (Nanjing Municipal Primary and Middle School Psychological Aid Center), under the direction of Tao Laiheng, has been helping to ensure the healthy growth of minors for the past eighteen years. It has already become a window for Nanjing the Civilized City, as well as for basic education. It is a progressive model for the nation’s spiritual civilization construction.  In May of 2009, the Central Government Civilization Office chose Xiaozhuang as the location for a national conference on Developing Youth Mental Health Education, thus promoting the successful experiences of the Tao Xingzhi Work Station. Tao Laiheng received a special subsidy from the State Council; in addition, Tao received the Jiangsu Province Moral Example Nomination Award and was recognized as a National Excellent Educator, National Minor’s Thought and Morality Construction Advanced Worker, National Higher Education Excellent Thinker and Political Education Worker, National Model Educator, etc.  

















        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)