ไชน่ายู เรียนต่อจีน

เรียนต่อปริญญาตรีภาคจีน/อินเตอร์ที่ Shanghai University of Engineering Science (SUES)

Shanghai University of Engineering Science (SUES) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ตั้งอยู่ในเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 1978 เป็นมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางซึ่งเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีประยุกต์และวิทยาศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์ โดยมุ่งเน้นที่การบูรณาการแบบสหวิทยาการทางเศรษฐศาสตร์และการจัดการ และการออกแบบงานศิลปะ ฯลฯ และส่งเสริมการพัฒนาที่มีการประสานงานกันอย่างดีในระดับปริญญาตรี


 
     
Location: เมือง Shanghai  


 
จุดเด่น: ตั้งอยู่ที่เมืองเซี่ยงไฮ้  เมืองศูนย์กลางความเจริญในด้านต่างๆ ของภูมิภาค
 
เงื่อนไขทุน: ​ภาคจีนHSK4 /ภาคอินเตอร์ไม่ต้องยื่นIELTS ใช้การสอบสัมภาษณ์ (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
 
ค่าหอพัก: 1200 หยวน/ปี
 
​▶ คณะที่แนะนำ: ภาคจีน - BBA

                          ภาคอินเตอร์ - Artificial Intelligence (AI), International Economics & Trade
  
​▶ Website: https://www.sues.edu.cn/ คณะที่เปิดสอน https://www.sues.edu.cn/75/list.htm


​▶ Introduction of Shanghai University of Engineering Science (SUES)

As one of the higher education institutions, Shanghai University of Engineering Science (SUES) integrates and coordinates engineering, economics, management, art, design, and other disciplines. SUES is one of the first batches of pilot universities under the Outstanding Engineer Education and Training Program of the Ministry of Education, the pioneer of Emerging Engineering Education and High-level Application-oriented Universities in Shanghai. Since 2017, SUES has been applying to be a doctoral degree-awarding institution in Shanghai.

The Shanghai University of Engineering Science was established in 1985, based on the Mechanical and Electrical Branch of Shanghai Jiao Tong University, the Branch of Shanghai Institute of Chemical Technology (incorporated into Mechanical and Electrical Branch of Shanghai Jiao Tong University in 1984), and Branch of Shanghai Textile Institute of Technology (renamed as East China Textile Institute of Technology in 1980).In 2003, the Shanghai Technician School (founded in 1951) was merged into Shanghai University of Engineering Science.


​Shanghai University of Engineering Science regards creating a high-quality, high-level talent team as the top priority. There are 1,850 faculty members, including 1,400 full-time teachers, and 55% of doctorate teachers. More than 540 senior professional and technical positions. There are 4 academicians of the Chinese Academy of Engineering, 4 national high-level overseas talent introduction programs, 1 national high-level talent special support program leader, and 6 experts enjoying special allowances from the State Council. The university has set up three major talent programs including “Zhihong Plan”, “Take-off Plan” and “Flying Yard Plan”.


​Shanghai University of Engineering Science provides living facilities on each campus. There is a bed, table, wardrobe, internet interface, air conditioner equipped in each room. Public facilities are also included like, shared bathroom, kitchen, laundry, TV & fridge, etc. There are 5 canteens including halal Muslim restaurants. All  canteens open, maintaining a specific time schedule.


 

Shanghai University of Engineering Science (SUES)

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)