ไชน่ายู เรียนต่อจีน

Xuzhou University of Technology (XZIT)

เรียนต่อปริญญาตรีภาคจีน ที่ Xuzhou University of Technology (XZIT)
 
Xuzhou University of Technology (XZIT) เป็นมหาวิทยาลัยสำคัญระดับชาติที่ดูแลโดยกระทรวงศึกษาธิการของจีนโดยตรง ตั้งอยู่ในมณฑลเจียงซูซึ่งเป็นเมืองที่สำคัญของ "One Belt One Road" แห่งชาติ เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติ และเมืองศูนย์กลางของเขตเศรษฐกิจฮ่วยไห่ วิทยาเขตครอบคลุมพื้นที่กว่า 2,100 เอเคอร์ และพื้นที่อาคารเรียน 743,000 ตารางเมตร สาขาวิชาค่อนข้างสมบูรณ์ ครอบคลุม 8 สาขาวิชาหลัก ได้แก่ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรกรรม วรรณคดี เศรษฐศาสตร์ การจัดการ การศึกษา และศิลปะ มีหน่วยการสอน 19 หน่วยและมีนักศึกษามากกว่า 22,300 คน โรงเรียนดำเนินการตาม "โครงการการศึกษาและฝึกอบรมวิศวกรที่ยอดเยี่ยม" แห่งชาติ, มหาวิทยาลัยนำร่องของโครงการพัฒนาบูรณาการอุตสาหกรรม การศึกษาแห่งชาติ, หน่วยประธานของแพลตฟอร์มนวัตกรรมการทำงานร่วมกันของอุตสาหกรรมวิศวกรรมไฟฟ้าโซลาร์เซลล์ - การศึกษาของจีนและรองประธานบริหาร -ประธานหน่วยสหภาพแห่งชาติของวิทยาลัยระดับปริญญาตรี


    
    Location: เมือง  Xuzhou มณฑล Jiangsu


 
จุดเด่น:  มีรถไฟฟ้าบริเวณมหาลัย
 
เงื่อนไขทุน: ทุน1+4 หากไม่มีHSK สามารถเลือกเรียนปรับภาษาได้ ฟรี 1ปี และฟรีค่าเทอม 4 ปี

                        (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
  
ค่าหอพัก: ฟรี


​▶ คณะที่แนะนำ: การค้าระหว่างประเทศ, E-commerce, Engineering Management, Civil Engineering
 
Website: http://sie.xzit.edu.cn/


▶ Xuzhou University of Technology (XZIT)

Xuzhou Institute of Engineering is located in Xuzhou, Jiangsu Province, an important node city of the national "One Belt One Road", a national historical and cultural city, and the central city of the Huaihai Economic Zone. The school started in 1959 and was approved by the Ministry of Education as a full-time general undergraduate college in 2002.

    The school has excellent school-running conditions. The campus covers an area of ​​more than 2,100 acres and the school building area is 743,000 square meters. The disciplines are relatively complete, covering eight major disciplines including science, engineering, agriculture, literature, economics, management, education, and art. There are 19 teaching units and 22,300 full-time students. The school is the implementation of the national “Excellent Engineer Education and Training Program”, the pilot university of the national industry-education integration development project, the chairman unit of the China Photovoltaic Engineering Industry-Education Integration Collaborative Innovation Platform, and the executive vice chairman unit of the National Union of New Undergraduate Colleges.

    The quality of school education and teaching has been improved. There are 70 undergraduate majors, including 2 national characteristic majors, 15 national first-class major construction sites, 3 pilot majors of the Ministry of Education's "Excellence Plan", 1 professional comprehensive reform pilot project of the Ministry of Education, and China Engineering Education Certification major 3 majors, 2 majors certified by the Ministry of Housing and Urban-Rural Development, 1 second-level certification of teacher training majors; 5 national first-class undergraduate courses; 3 national engineering practice education centers, 1 national off-campus practice education base for college students, and led the establishment of China Photovoltaic Project The collaborative innovation platform for the integration of production and education was selected as the first batch of innovation and entrepreneurship practice education centers for college students in Jiangsu Province. Students have won 3 first prizes for outstanding graduation design papers in Jiangsu Province, the special prize of the International Mathematical Contest in Modeling, the ACM-ICPC Asian Regional Silver Award of the International College Students Programming Contest, and the Gold Award of the “Creating Youth” National College Students Entrepreneurship Competition. From 2017 to 2021, it ranked 35th in the national competition rankings of newly-built undergraduate colleges and universities and 3rd in Jiangsu Province.​


        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)