Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)


ไชน่ายู เรียนต่อจีน

Hubei University of Technology (HBUT)

เรียนต่อปริญญาตรีหรือโท ภาคจีน/ภาคอินเตอร์ที่ Hubei University of Technology (HBUT)
 
Hubei University of Technology (HBUT) วิทยาเขตของ HBUT มีพื้นที่อาคารมากกว่า 1 ล้านตารางเมตร มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนอย่างเต็มที่สำหรับการสอน การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ศิลปะและพลศึกษา ตลอดจนบริการด้านโลจิสติกส์ ได้สร้างห้องปฏิบัติการเต็มรูปแบบสำหรับการทดลองขั้นพื้นฐานและเฉพาะทาง หอพักนักศึกษา HBUT มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและระบบน้ำร้อน ห้องสมุดของ HBUT ซึ่งได้รับการจัดอันดับว่า "ยอดเยี่ยม" ในบรรดาห้องสมุดวิทยาเขตมณฑลหูเป่ย มีพื้นที่อาคาร 45,800 ตารางเมตร และให้บริการหนังสือกระดาษมากกว่า 1.92 ล้านเล่ม หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 1.63 ล้านเล่ม และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 1.53 ล้านฉบับ มีระบบอินเทอร์เน็ตในมหาวิทยาลัยที่เชื่อถือได้และราบรื่น และระบบการจัดการออนไลน์อัจฉริยะ

HBUT ได้จัดตั้งโรงเรียน 17 แห่ง ได้แก่ คณะวิศวกรรมเครื่องกล, คณะวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, คณะวัสดุศาสตร์ & วิศวกรรมเคมี, คณะวิศวกรรมชีวภาพ & วิทยาศาสตร์การอาหาร, คณะวิศวกรรมโยธา, สถาปัตยกรรมและสิ่งแวดล้อม, คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์, School of Art & Design, School of Industrial Design, School of Economics & Management, School of Marxism, School of Foreign Languages, School of Sciences (School of Chip Industry), School of พลศึกษา, โรงเรียนปกติเทคนิคอาชีวศึกษา, School of International การศึกษา สถาบันเทคโนโลยีดีทรอยต์กรีน และวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยยังได้จัดตั้งสถาบันย่อยอีก 10 แห่ง ได้แก่ ห้องสมุด, คณะการศึกษาต่อเนื่อง, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ, หอจดหมายเหตุ, สำนักพิมพ์วารสาร, สถาบันวิจัยและออกแบบวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร, ศูนย์ประเมินราคาเครื่องจักรกลการเกษตร, บรรษัทปฏิบัติการและจัดการสินทรัพย์, บริษัท อุทยานวิทยาศาสตร์และโรงพยาบาลชุมชน HBUT HBUT รับนักศึกษาจากมณฑล เขตปกครองตนเอง และเทศบาลต่างๆ ทั่วประเทศจีนจำนวน 31 แห่ง และมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีเต็มเวลาประมาณ 20,000 คน นักศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีเกือบ 7,000 คน และนักศึกษาต่างชาติประมาณ 1,000 คน


 
     Location: เมือง Wuhan  มณฑล Hubei


 
จุดเด่น: HBUT ได้รับรางวัล "National Exemplary University for Graduate Employment"

                 ในปี 2014 ได้รับสถานะมหาวิทยาลัย Tier 1 HBUT
 
เงื่อนไขทุน: ไม่มีปรับภาษา ป.ตรีภาคจีนต้องมี Hsk4 และ ภาคอินเตอร์ ต้องมี Ielts 5.5 หรือสอบสัมภาษณ์ 

                        ป.โท ภาคจีน Hsk4 ขึ้นไป ภาคอินเตอร์ Ielts 6 หรือ สอบสัมภาษณ์

                        (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด)

                        *มีทุนหลายประเภท ทุน50-100%*
  
ค่าหอพัก: ห้อง3คน 3,000 หยวน/ปี ห้องคู่ 6,000 หยวน/ปี ห้องเดี่ยว 10000 หยวน/ปี
 
​▶ คณะที่แนะนำ: ภาคจีน ตรี โท - การสอนภาษาจีน ,ภาษาจีนและวรรคดีจีน, การค้าระหว่างประเทศ

                            ภาคอินเตอร์ ตรี - การค้าระหว่างประเทศ, Computer Science and Technology,

                            Mechanical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering

                            ภาคอินเตอร์ โท - MBA, Food science and Engineering, Com Sci,

                            Mechanical Engineering,  Civil Engineering, Electrical Engineering
 
​▶ Website: https://en.hbut.edu.cn/


▶ Introduction of Hubei University of Technology (HBUT)

Hubei University of Technology (HBUT) is a multidisciplinary university covering 9 disciplines, specifically Humanities, Science, Art, Economics, Management, Law, Education, Medicine, and its specialty discipline Engineering. Originally established in 1952, Hubei Institute of Light Industry merged with Hubei Academy of Agricultural Machinery in 1984 to form Hubei Polytechnic Institute, and was renamed as Hubei University of Technology in 2004. It is one of Hubei Province’s key universities for development and has been assessed by Hubei Provincial Communist Party Committee and the Provincial Government as a high level, standard-setting, linchpin university in the higher education system of Hubei Province. HBUT has the authority to confer a full range of degrees, including Master’s and PhD degrees, and it is authorized to recommend its excellent graduates for postgraduate education with exemption from the national entrance examination. In 2010, HBUT won the title of “National Exemplary University for Graduate Employment”. In 2014, it attained Tier 1 university status. HBUT consecutively gained membership to the National Basic Ability Construction Project of Western and Central China Higher Educational Institutions in 2012 and 2016. In 2016, HBUT was selected as one of the first batch of innovation and entrepreneurship education reform demonstration universities in China. In 2018, HBUT was recognized by the Ministry of Education as one of the top-50 exemplary universities for innovation and entrepreneurship. In 2021, HBUT earned the title of an “Advanced University of Civilization” nationwide.

HBUT’s campus covers an area of more than 93 hectares, with a building area of more than 1 million square meters. The University has fully fledged supporting facilities and infrastructure for teaching, scientific research, artistic and physical education as well as logistic services. It has built a full range of laboratories for fundamental and specialized experiments. The HBUT students’ dormitories are equipped with air-conditioning and hot water supply systems. The library of HBUT, which is rated as “excellent” among Hubei provincial campus libraries, has a building area of 45,800 square meters, and offers a collection of more than 1.92 million paper books, 1.63 million electronic books, and 1.53 million electronic journals. Reliable and smooth campus internet systems and smart online administration systems are available.

HBUT has established 17 schools, namely School of Mechanical Engineering, School of Electrical & Electronic Engineering, School of Material Science & Chemical Engineering, School of Biological Engineering & Food Science, School of Civil Engineering, Architecture & the Environment, School of Computer Science, School of Art & Design, School of Industrial Design, School of Economics & Management, School of Marxism, School of Foreign Languages, School of Sciences(School of Chip Industry), School of Physical Education, Normal School of Vocational Techniques, School of International Education, Detroit Green Technology Institute, and College of Engineering & Technology. In addition, the University has established 10 subordinate institutions, namely the Library, School of Continuing Education, Information Technology Center, the Archive, the Periodical Press, Agricultural Machinery Engineering Research & Design Institute, Agricultural Machinery Appraisal Center, Asset Operation & Management Corporation, Science Park Corporation and HBUT Community Hospital. HBUT enrolls students from a total number of 31 provinces, autonomous regions, and municipalities throughout China, and has an enrollment of roughly 20,000 full-time undergraduates, nearly 7,000 postgraduates, and approximately 1,000 international students.