Line: @applychinau

ทุนเรียนต่อจีน โทร:098-294-9787 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)


China U Logo

Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL)

เรียนต่อปริญญาตรีจีนที่ Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL)


Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL) Zhongnan University of Economics and Law ตั้งอยู่ในหวู่ฮั่นซึ่งเป็นเมืองใหญ่ของจีนตอนกลางเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาภายใต้กระทรวงศึกษาธิการของสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีเศษฐศาสตร์กฎหมายและการจัดกรเป็นสาขาวิชหลัก สิ่งเหล่านี้ได้รับการประสานงานกับการพัฒนาสาขาอื่น ๆ แปดแห่งรวมถึงวรรณคดีประวัติศาสตร์ปรัชญาวิศวกรรม ฯลฯ ZUEL เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก" โครงการ 211" ซึ่งเป็นความพยายามครั้งใหม่ของรัฐบาลจีนที่มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็ง การศึกษาและสาขาวิชาที่สำคัญเป้นลำดับความสำคัญระดับชาติสำหรับศตวรรษที่ 21
ZUEL จะประกอบไปด้วย โรงเรียนกฎหมาย, โรงเรียนความมั่นคงสาธารณะ, โรงเรียนการศึกษาต่างประเทศ, โรงเรียนวารสารศาสตร์และมวลสื่อ, โรงเรียนของธุรกิจและการบริหาร, โรงเรียนบริหารสาธารณะ, โรงเรียนบัญชี, โรงเรียนเทคโนโลยีสรสนเทศ, โรงเรียนของโรงเรียนของ MBA, โรงเรียนของทรัพย์สินทางปัญญา โรงเรียนการศึกษาเพิ่มเติมและโรงเยนหวู่ฮั่น มีอาจารย์สอนและบริหารเต็มเวลาของ 2,445 สมาชิกที่ ZUEL รวมทั้ง 1,360 ครูในหมู่ที่มี 219 อาจารย์, 472 รองศาสตราจารย์และ 87 หัวหน้าปริญญาเอก. มี 1 ฐานวิจัยสำคัญของมนุษยศาสตร์ในระดับรัฐ 2 สาขาวิชาที่สำคัญในระดับรัฐ 4 ฐานการวิจัยหลักของมนุษยศาสตร์ในระดับจังหวัด 19 สาขาวิชาที่สำคัญในระดับรัฐมนตรีและระดับจังหวัด 35 หลักสูตรระดับปริญญาตรี 64 โปรแกรมหลัก 32 หลักสูตรปริญญาเอกและ 3 หลักสูตรหลังปริญญาเอก มหาวิทยาลัยยังได้รับอนุญาตให้ได้รับรางวัล MBA, EMBA, JM, MPAcc, MPA, ME (ปริญญาโทการศึกษา) องศาและลงทะเบียนเรียนจากต่างประเทศเช่นเดียวกับจากไต้หวันฮ่องกงและมาเก๊า นักศึกษาระดับปริญญาโท, นักศึกษาปริญญาเอก, นักศึกษาระดับหลังปริญญาเอก,และนักเรียนระดับปริญญาโทกว่า 5,000 คน​

     Location: เมือง Wuhan มณฑล Hebei


จุดเด่น:​​ ZUEL เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการสนับสนุนจาก" โครงการ 211

เงื่อนไขทุน:  ต้องใช้ HSK4 Free - Insurance Fee & Registration Fee  (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด)


คณะที่แนะนำ: International Politics, Economics, International Business, Chinese Language & Literature, Tourism, BBA, Inter Economics &Trade, Marketing


ค่าหอพัก: ฟรี **เงื่อนไขเป็นไปตามที่มหาลัยกำหนด**


Websitehttp://english.zuel.edu.cn/about/list.htm คณะที่เปิดสอน http://english.zuel.edu.cn/faculty/list.htm


▶ Introduction of Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL)


Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL) Zhongnan University of Economics and Law (ZUEL) is an institute of higher education directly administrated by the Ministry of Education of the People’s Republic of China with economics, law, and management as its core disciplines and coordinated with other six disciplines including philosophy, literature, history, science, engineering, and art. ZUEL is also one of the universities sponsored by “211 project” and “985 Project Innovation Platform”, and has been selected into the list of universities and colleges which will participate in the country’s construction plan of world-class universities and world-class disciplines (‘Double World-Class’ )


ZUEL has a long history and makes a steady and fast development. The predecessor of this university is Zhongyuan University which was established in 1948 during the War of Liberation by Central Plains Bureau of the Center Committee of the Communist Party of China (CPC) with Deng Xiaoping as the first General Secretary and the second General Secretary Chen Yi as the director of Preparatory Committee. During the adjustment of national institutions of higher learning in 1953, amalgamating with other institutes’ disciplines of Finance and Economics, Politics and Law in six provinces of South Central China, Zhongnan Institute of Finance and Economics and Zhongnan Institute of Politics and Law were founded respectively at the base of Zhongyuan University of Finance and Economics and Zhongyuan University of Politics and Law. In 1958, Zhongnan Institute of Finance and Economics, Zhongnan Institute of Politics and Law together with Zhongnan Cadre School of Politics and Law and School of Law of Wuhan University were amalgamated to form the Hubei University. In 1971, Hubei University was renamed as Hubei College Training School of Finance and Economics, which was renamed as Hubei Institute of Finance and Economics in January 1978, becoming one of the first institutes of higher education to resume undergraduate and graduate enrollment. In January 1979, with the approval of the State Council of China, Hubei Institute of Finance and Economics was jointly administered by the Ministry of Finance and Hubei province with the former playing the leading role. In December 1984, based on the Law School Department of Hubei Institute of Finance and Economics, Zhongnan Institute of Politics and Law was reestablished and administered by the Ministry of Justice. In September 1985, Hubei Institute of Finance and Economics was renamed as Zhongnan University of Finance and Economics, the new name of which was inscribed by Deng Xiaoping in person. In February 2000, the State Council of China approved the plan submitted by Ministry of Education on amalgamating Zhongnan University of Finance and Economics and Zhongnan Institute of Politics and Law into Zhongnan University of Economics and Law that will be formally founded on May 26th, 2000. In September 2005, ZUEL became one of the universities sponsored by “211 Project”. In June 2011, ZUEL entered into the line of those universities sponsored by “985 Project Innovation Platform”. In October 2012, Ministry of Education, Ministry of Finance and Hubei Provincial People’s Government formally signed an agreement working together to build ZUEL. In September 2017, ZUEL was listed into “Double World-Class” universities.