ไชน่ายู เรียนต่อจีน

เรียนต่อปริญญาตรี/โท ที่ Nanjing University of Finance and Economics (NUFE)


Nanjing University of Finance and Economics (NUFE) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์และการจัดการ ควบคู่ไปกับกฎหมาย มนุษยศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Nanjing University of Finance & Economics มีวิทยาเขตทั้งหมด 3 แห่ง ได้แก่ Xianlin Fujian Road และ Qiaotou 


     Location: เมือง Nanjing  มณฑล Jiangsu

จุดเด่น: ห้องสมุดขนาดใหญ่ มีหนังสือและ E- Book มากกว่า 5 ล้านเล่ม มีห้องเรียนมัลติมิเดียมากกว่า 200 ห้อง รวมถึงห้องปฏิบัติการและห้องคอมพิวเตอร์มากกว่า 100ห้อง นอกจากนี้หน้ามหาวิทยาลัยยังมีห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ มีป้ายรถเมย์  รถไฟฟ้าอยู่ตรงข้ามกับมหาลัย และมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

เงื่อนไขทุน: เป็นทุน1+4 จำเป็นต้องเรียนปรับภาษาก่อน 1ปี ในทุกกรณี(มีค่าปรับภาษารวมที่พัก 11,000หยวนในปีแรก)

                        ให้ทุนค่าเรียนตลอดหลักสูตร (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด)


คณะที่แนะนำ:         
.

​​

ค่าหอพัก: 4000หยวน/ปี


▶  หนานจิงแบ่งฤดูกาลได้สี่ฤดูอย่างชัดเจน ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมถึงกันยายน ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่ธันวาคมถึงมีนาคม ฤดูใบไม้ผลิและฤดูใบไม้ร่วงอากาศจะอบอุ่นสบาย ๆ ในเดือนมกราคมและกรกฎาคม อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 37 ° F (3 ° C) และ 82 ° F (28 ° C) ตามลำดับ ปหน้าฝนส่วนใหญ่จะมาระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคม


Website:https://english.nufe.edu.cn/


▶ At present, the university hosts 18 schools and departments as follows, School of Economics, School of Public Finance and Taxation, School of Finance, School of International Economics and Trade, School of Accounting, School of Business Administration, School of Marketing and Logistics Management, School of Public Administration, School of Management Science and Engineering, School of Law, School of Food Science and Engineering, School of Information Engineering, School of Applied Mathematics, School of Foreign Languages, School of Journalism, School of Arts and Designing, School of Marxism, and MBA Center. The university now has 49 undergraduate programs, 54 graduate programs, 1 post-doctoral research station of applied economics and 1 doctoral personnel training project of "development and policy of modern grain circulation industry". NUFE has thus formed a complete system of economics and management disciplines, with the interdisciplinary support from law, engineering, humanities, science and art. The university has a clear advantage in its discipline setup over other universities in Jiangsu Province.
Nanjing University of Finance and Economics (NUFE)

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)