เรียนต่อปริญญาตรี/โท ภาคจีนและภาคอินเตอร์ ที่ Sichuan University​ (SCU)


Sichuan University (SCU) เป็นหาวิยาลัยวิจัยสาธารณะในเฉิงดูมณฑลเสฉวนประเทศจีนมหาวิทยาลัยเสฉวนกำกับโดยกระทรวงศึกษาธิการ หนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศนเป็นสมาชิกของโครงการการศึกษาต่าง ๆ ที่มุ่งพัฒนามหวิทยาลัยชั้นยอดรวมถึงโครงการ 211 โครงการ 985 และแผนมหาวิทยาลัยชั้นหนึ่ง.มหาวิทยาลัยเสจวนเป็นผลมาจากการควบรวมกิจการของสามสถาบันในปี 1994: อดีตมหาวิทยาลัยเสฉวน, มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเฉิงตู (CUST) และมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ตะวันตกของจีน (WCUMS) มหาวิทยาลัยเสฉวนเป็นมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดและครอบคลุมมากที่สุดในภาคตะวันตกของจีน. SCU
ให้ปริญญาเอกในสิบสองสาขาวิชาหลักและ 111 สาขาอย. นอกจากนี้ยังมีหกโปรแกรมระดับมืออาชีพและมี 16 สาขาวิชาการวิจัยหลังแสดง. หลักสูตรปริญญาตรี SCU 109 ให้ครอบคลุมสาขาหลักในศิลปศาสตร์, วิทยาศาสตร์, วิศวกรม, ยาและการกษตร. ประชากรของนักเรียนปัจจุบันมีมากกว่า 70,000 คน


    Location:
เมืองchengdu  มณฑล Sichuan​
 
▶ จุดเด่น:
มีรถไฟฟ้าบริเวณหน้ามหาลัย


▶ เงื่อนไขทุน:
 ภาคจีนใช้HSK5 180ขึ้นไป

                         ภาคอินเตอร์ใช้คะแนน IELTS: 5.5 or TOFEL: 60 (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
▶ คณะที่แนะนำ:
Inter Business, Tourism Management, Software Engineering, Civil Engineering

                           
▶ ค่าหอพัก:
Free Tuition & Free dormitory
 
▶ Website:
 https://en.scu.edu.cn/ คณะที่เปิดสอน http://www.sculx.cn/article/index.asp?caid=13


​▶ Introduction of ​​Sichuan University (SCU)


Sichuan University (SCU) is one of China's top universities, attached to the Ministry of Education. The Chairman of the University Council of Sichuan University is Wang Jianguo, and the President is Li Yanrong.

Sichuan University is located in Chengdu, a famous historical and cultural capital city of Sichuan Province, known as the land of abundance. It consists of three campuses:Wangjiang, Huaxi and Jiang'an, covering an area of 470 hectares and boasting 2.515 million square meters of floor space. The university campuses, with their favorable environment and beautiful landscape, make a wonderful place for learning and research.

Sichuan University is an institution that comprises three former national universities: the former Sichuan University, the former Chengdu University of Science and Technology, and the former West China University of Medical Sciences. The history of Sichuan University dates back to the Sichuan Chinese and Western School founded by Lu Chuanlin, Governor of Sichuan in 1896 on the orders of Emperor Guangxu. It is the earliest modern institute of higher education in Southwest China. The former Chengdu University of Science and Technology was one of the earliest multi-disciplinary engineering universities established through a restructuring program of colleges and universities. The former West China University of Medical Sciences, original West China Union University, was established by western Christian missionaries in Chengdu in 1910. It was not only one of the first universities in the western tradition, but also one of the pioneering universities to offer postgraduate programs in China.

 In 1994, the former Sichuan University and the former Chengdu University of Science and Technology merged into Sichuan United University, and then in 1998, it was renamed Sichuan University. CPC and state leaders including Jiang Zemin and Li Peng wrote congratulatory messages and gave their best wishes to the merger of the two universities. The second merger took place in 2000 when Sichuan University and the former West China University of Medical Sciences joined together. Sichuan University is a pioneer in the institutional reform of higher education. It's one of the first universities being reformed and has made historic contributions to the reforms of higher education in China,commented Li Lanqing, a former Vice Premier. During the May 12th Wenchuan earthquake relief period, CPC and state leaders including Wu Bangguo and Wen Jiabao visited Sichuan University.

China U Logo

Sichuan University (SCU)

        

Line: @applychinau

ทุนเรียนต่อจีน โทร:098-294-9787 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)