​​​​​​เรียนต่อปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ภาคจีน ที่ Tongji University (TJU)


Tianjin University(TJU) เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยสำคัญระดับประเทศที่เก่าแก่ที่สุดของจีนเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีชื่อเสียงซึ่งอยู่ภายใต้กระทรวงศึกษาธิการ (MOE) โดยตรงและได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลนครซี่ยงฮ้ ในศตวรรษที่สองมหาวิทยาลัยได้เติบโตเป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมและเน้นการวิจัยโดยมีคุณสมบัติโดดเด่นและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 36 มหาวิทยาลัยคลาส A ในรายชื่อ Double First Class University Plan ที่ออกโดยรัฐบาลกลางของ ประเทศจีนในปี2017 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำปี 2019 โดย US News & World Report มหาวิทยาลัย Tongji อยู่ในอันดับที่ 11 ในอันดับประเทศของจีนและอันดับที่ 35 ในมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ดีที่สุดในเอเชีย


     Location: เมือง Shanghai มณฑล Zhejiang


จุดเด่น: Tongji University เป็นมหาลัยที่โดดเด่นและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 36 มหาวิทยาลัยคลาส A ในรายชื่อ Double First Class University Plan ที่ออกโดยรัฐบาลกลางของ ประเทศจีนในปี2017 จากการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกประจำปี 2019 โดย US News & World Report มหาวิทยาลัย Tongji อยู่ในอันดับที่ 11 ในอันดับประเทศของและอันดับที่ 35 ในมหาวิทยาลัยระดับโลกที่ดีที่สุดในเอเชีย


เงื่อนไขทุน: ค่าเรียน 222,500 บาท / ปี (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
ค่าหอพัก: 60,000 บาท / ปี 


​▶ คณะที่แนะนำ: แพทย์


Website: http://www.tju.edu.cn/english/index.htm


▶ Introduction of Tongji University


Tianjin University is the oldest institution of higher education in the modern history of China. Founded in 1895 as Peiyang University, Tianjin University’s 125-year history is the epitome of the progress of modern Chinese higher education, embodying the Chinese people’s indomitability through challenging times. During its growth spanning three centuries, the University has been a pioneer in several fields, from the first aero engine in China to the first Hydraulics Laboratory established in China. The following timeline presents all the milestones that Tianjin University has passed on its way through history. See TJU take each step as it comes, and grow throughout the years into the leading research and teaching institute it is today. 


The University has always taken an active role in expanding international cooperation. With close historical ties with Germany, it partners mainly with European universities but is also actively expanding its influence to North America, Asia, and Africa. So far, it has established 11 international cooperation platforms in partnership with Germany, France, Italy, Finland, Spain, and United Nations agencies. The University has also signed a memorandum of understanding with over 200 international universities and co-founded research centers with Volkswagen, Siemens, Bayer, IBM, and many other multinational enterprises. The University initiated the “China Green University Network (CGUN)” and the “International Green Campus Alliance (IGCA)”, and acted as the first President. It was also elected as the League President of Global Universities Partnership on Environment for Sustainability (GUPES) under the United Nations Environment Program and became the first Asian university to win the “Excellence in Campus Award” at the meeting organized by International Sustainable Campus Network.

Tongji University (TJU)

ไชน่ายู เรียนต่อจีน

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)