ไชน่ายู เรียนต่อจีน

Sun Yat-sen University (SYSU)

เรียนต่อปริญญาโทภาคอินเตอร์ ที่ Sun Yat-sen University(SYSU)


Sun Yat Sen University (Zhongshan University)  ปัจจุบันนี้ในมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วย 4 วิทยาลัย ที่ตั้งอยู่บนสองฝั่งของแม่น้ำแห่งไข่มุก หรือทะเลจีนใต้ ทั่วทั้งบริเวณมหาวิทยาลัยอุดมสมบูรณ์ไปด้วยสีเขียวของต้นไม้ สนามหญ้า และทัศนียภาพที่สวยงามของธรรมชาติโดยรอบ รวมทั้งการสร้างสรรค์ในด้านความคิด การศึกษา ตลอดจนการค้นคว้าSun Yat Sen University เป็นสถาบันของการศึกษาชั้นสูง มีวัฒนธรรมที่ดีในการสอน และการเรียนรู้ ในปี ค.ศ. 1924 ดร.ซุนยัดเซ็น เป็นผู้นำใหญ่ของศตวรรษที่ 20 ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแห่งนี้ด้วยตัวท่านเอง และจารึกด้วยลายมือของท่านด้วยภาษิตคำขวัญประจำมหาวิทยาลัยที่ว่า "ศึกษาอย่างละเอียด สอบถามอย่างถูกต้อง ไตร่ตรองอย่างรอบคอบ แยกแยะอย่างชัดเจน ฝึกฝนอย่างจริงจัง"

 
     Location: เมือง Guangzhou มณฑล Guangdong
 
 
▶ จุดเด่น:
เป็นมหาลัยที่ใหญ่ที่สุดในมณฑลกวางตุ้ง รายล้อมด้วยภูเขา


▶ เงื่อนไขทุน:
ไม่จำเป็นต้องมี IELTS มี GPA 3.3ขึ้นไป ให้ทุนค่าเรียนตลอดหลักสูตร (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 

▶ คณะที่แนะนำ:
MBA (เรียน2 ปีจบ)
 
▶ ค่าหอพัก:
1050หยวน/เดือน

▶Website:
 http://www.sysu.edu.cn/en/index.htm  


Introduction of Sun Yat Sen University (Zhongshan University) 

Sun Yat-sen University, founded by Dr. Sun Yat-sen and with an educational tradition spanning over 100 years, is a preeminent research, academic and cultural center and the premier location for talent development in South China. Under the direct supervision of the Ministry of Education of the People’s Republic of China, and strongly supported by both the Ministry and Guangdong Province, Sun Yat-sen University has developed into a modern comprehensive university that enjoys a reputation as a top-tier university nationally and a renowned university internationally. With five campuses in the three cities of Guangzhou, Zhuhai and Shenzhen, and ten affiliated hospitals, the University is striving to become a world-class university and global center of learning. 

Built on a solid multidisciplinary foundation of humanities, social sciences, natural sciences, medical sciences, and engineering, Sun Yat-sen University is propelled forward by the continuous pursuit of academic innovation. The University is equipped with a globally aware outlook, and has dedicated itself to being an institution that is “comprehensive, innovative, and open”. The University adheres to the socialist orientation of higher education, focusing on the fundamental task of nurturing virtue and talents. The goal of talent cultivation is to nurture students who have both ability and moral integrity, able to cultivate charisma and eager to serve their country. The basic guiding philosophy is to be oriented toward academic frontiers, oriented toward national major strategic needs, and oriented toward national and regional economic and social development. The coordinated development of five campuses in the three cities of Guangzhou, Zhuhai and Shenzhen will jointly support the development of the entire University. The University is pushing forward the transformation from external development to internal development, the transformation from routine development to active development, and the transformation from a university with discrete advantages in humanities, social sciences, natural sciences and medical sciences to a university where humanities, social sciences, natural sciences, medical sciences and engineering can integrate and develop while retaining their distinctive characteristics. Now, standing at a new starting point, Sun Yat-sen University strives to enter both the national first-tier of universities and the ranks of world-class elite universities, building a first-class socialist university with Chinese characteristics.

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)