ไชน่ายู เรียนต่อจีน

Shenzhen University (SZU)

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)


เรียนต่อปริญญาโทภาคอินเตอร์ ที่ Shenzhen University (SZU)


Shenzhen University (SZU)
ก่อตั้งเมื่อปีพ. ศ. 2526 ด้วยความเห็นชอบจากกระทรวงศึกษาธิการ รัฐบาลกลางกระทรวงศึกษาธิการและรัฐบาลท้องถิ่นให้ความสำคัญกับการก่อสร้างมหาวิทยาลัยของเขตบริหารพิเศษ มหาวิทยาลัยปักกิ่งได้ให้ความช่วยเหลือในการก่อสร้างสาขาวิชาภาษาจีนและภาษาต่างประเทศ Tsinghua ช่วยในการก่อสร้างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และสาขาสถาปัตยกรรมสภาประชาชนแห่งชาติได้ให้ความช่วยเหลือในการสร้างวินัยทางเศรษฐกิจและกฎหมายนักวิชาการที่มีชื่อเสียงจำนวนมากได้มารวมตัวกันที่ 深圳大学 โรงเรียนมีการปฏิรูประบบการจัดการในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยโดยได้สำรวจทุนการศึกษาระบบเครดิตและหลักสูตรการศึกษางานอย่างแข็งขันและได้เป็นผู้นำในการนำระบบการกระจายงานของผู้สำเร็จการศึกษาและการคัดเลือกแบบสองทางในประเทศไปใช้อย่างไม่หยุดนิ่งนอกจากนี้ยังได้ให้ความสำคัญกับระบบการนัดหมายและการขนส่งสำหรับพนักงานทุกคน การปฏิรูปการบริหารจัดการทางสังคมของกรมได้กระตุ้นผลกระทบที่รุนแรงทั่วประเทศ นอกจากนี้ Shenzhen University เป็นมหาวิทยาลัยที่ครอบคลุมซึ่งได้รับการอนุมัติจากกระทรวงศึกษาธิการแห่งสาธรณรัฐประชาชนจีน และได้รับการสนับสนุนจากมณฑลกวางตุ้งและเทศบาลนครเซินเจี้น รัฐบาลได้รับเลือกให้เป็นมหาวิทยาลัยดีเด่นในมณฑลกวางตุ้งและมุ่งน้นการสร้างวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยฐานการศึกษาคุณภาพวัฒนธรมแห่งชาติ
 


    Location:
เมือง Shenzhen มณฑล Guangdong
​​
 
▶ จุดเด่น: 
เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของมณฑลกวางตุ้ง​ และมีขนาดพื้นที่กว้างใหญ่ บรรยากาศร่มรื่นเหมาะแก่การศึกษา
 
▶ เงื่อนไขทุน:
IELTS: 6 or TOFEL: 85 หรือไม่จำเป็นต้องมี IELTS มี GPA 3.3ขึ้นไป(สอบสัมภาษณ์) ให้ทุนค่าเรียน100%หรือ50%ตลอดหลักสูตร
 (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 
 
▶ คณะที่แนะนำ:
ด้านการเงิน เศรษฐศาสตร์ การจัดการ นิติศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์

                            ครุศาสตร์ และ ภาษาต่างประเทศ
 
▶ ค่าหอพัก:
ประเภทห้องพักห้องคู่ 5400-6000 หยวน / เทอม
                     ประเภทห้องเดี่ยว 6600-8000 หยวน / เทอม
 
▶ Website:
https://www.szu.edu.cn/ คณะที่เปิดสอน https://en.szu.edu.cn/info/1024/1264.htm


​▶ Introduction of ​​Shenzhen University (SZU)

Shenzhen University (SZU) is committed to excellence in teaching, research and social service. Sticking to the motto of “self-reliance, self-discipline, self-improvement”, the University is dedicated to serving the Shenzhen Special Economic Zone (SEZ), demonstrating China’s reform and opening up and pioneering change in higher education.

SZU, which is based in Shenzhen, China’s first Special Economic Zone and a key city in the Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area, is distinctively known as an Experimental University in higher education with its reforms in the sector acknowledged in Mainland China.

Established in 1983, SZU received support from top Chinese universities including Peking University, Tsinghua University and Renmin University of China in the founding of new schools. In the past decades, the University has undergone rapid growth and has become a comprehensive university with complete disciplines, top-ranked academic and research institutes and awe-inspiring faculty. SZU faculty members are engaged with teaching and research for the betterment of society. They are devoted to seeking solutions to pressing global challenges and promoting innovation.