เรียนต่อปริญญาตรีภาคอินเตอร์ที่ Jianghan University (JHUN)
 
Jianghan University (JHUN) (江汉大学) เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่ครอบคลุมหลากหลายสาขาในหวู่ฮั่น เมืองหลวงของมณฑลหูเป่ย มันถูกสร้างร่วมกันโดยเทศบาลและรัฐบาลส่วนภูมิภาค แต่โดยส่วนใหญ่แล้วได้รับการรับรองโดยอดีต มหาวิทยาลัยมีพื้นที่ประมาณ 349 เอเคอร์และอาคารต่างๆ มีพื้นที่รวม 586,000 ตารางเมตร โดยมีวิทยาเขตหลักตั้งอยู่ริมทะเลสาบ Sanjiao ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีหวู่ฮั่น​มี 21 แผนกที่เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีประมาณ 75 หลักสูตรและระดับปริญญาโท 8 คะแนนสำหรับสาขาวิชาระดับแรกและ 8 ประเภทการอนุญาตระดับปริญญาโทซึ่งครอบคลุม 60 สาขาวิชารอง มหาวิทยาลัยมี 11 สาขาวิชา ได้แก่ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย ศึกษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม ปฐพีวิทยา แพทยศาสตร์ วิทยาการจัดการ และศิลปะ มหาวิทยาลัยมี 2 หลักสูตรพิเศษระดับชาติ, 1 หลักสูตรระดับปริญญาตรีระดับชาติ 1 หลักสูตร, 2 วิชาเอกแบรนด์ประจำจังหวัด, 17 หลักสูตรยอดเยี่ยมประจำจังหวัด, 9 หลักสูตรฝึกอบรมผู้มีความสามารถพิเศษทางอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่เชิงกลยุทธ์ระดับจังหวัด, 8 หลักสูตรความร่วมมือ "Jingchu Excellent Talents" ระดับจังหวัด, 3 การพัฒนาที่สำคัญของหวู่ฮั่น โปรแกรมและอื่น ๆ


 
     Location: เมือง Wuhan  มณฑล Hubei


 
จุดเด่น: ทุนค่าเทอมภาคอินเตอร์ ฟรี 100% 

 
เงื่อนไขทุน: ภาคอินเตอร์ ต้องมี Ielts 5.5 หรือสอบสัมภาษณ์ 

                        (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด)
  
ค่าหอพัก: ห้องคู่ 3,200 หยวน/ปี 
 
​▶ คณะที่แนะนำ: ภาคอินเตอร์ ตรี - Business Administration , International Economic and Trade

                           
​▶ Website: https://sie.jhun.edu.cn/eng/4839/list.htm


▶ Introduction of Jianghan University (JHUN)
Jianghan University(江汉大学) is a comprehensive public university with multi-discipline in Wuhan, the capital city of Hubei Province. It is co-built by the municipal and provincial governments but mainly endorsed by the former one. The university occupies approximately 349 acres and its buildings have a gross floor area of 586,000 square meters, with its main campus located by Sanjiao Lake in the Wuhan Economic and Technological Development Zone.

In August 1998, the provincial & municipal government decided to merge the Huazhong University of Science and Technology Hankou Branch, Wuhan Education College, and Wuhan Workers Medical College with former Jianghan University,  to construct the new site of New Jianghan University(江汉大学). In October 2001, with the approval of the Ministry of Education, a new Jianghan University was established. In November, the main campus in Wuhan Economic and Technological Development Zone opened. In 2005, the university successfully passed the evaluation of the undergraduate teaching level of the Ministry of Education. In March 2010, the university officially obtained the right to grant a master’s degree.

Jianghan University(江汉大学) has  21 departments that offer approximately 75 undergraduate programs and 8 master degree authorization points for first-level disciplines and 8 master degree authorization categories, covering 60 secondary disciplines. The university has 11 disciplines including economics, law, education science, literature, history, science, engineering, agronomy, medicine, management science, and arts. The university has 2 National specialties, 1 National First-class Undergraduate Programs, 2 Provincial Brand Majors, 17 Provincial Excellent Courses, 9 provincial strategic emerging industrial talent training undergraduate programs, 8 provincial “Jingchu Excellent Talents” Collaborative Education Program, 3 Wuhan Key Development Programs and so on.

Jianghan University(江汉大学) employs a group of experts and scholars at home and abroad in a flexible and full-time introduction manner, to achieve full coverage of high-level talents in various disciplines. There are 1144 full-time teachers, of whom 186 are professors and 470 are associate professors. It has attached great importance to its teaching and research. There is 1 full-time academician, 6 dual-employed academicians, 1 “Changjiang Scholar” lecture professor, 1 “New Century Excellent Talents Support Program” of the Ministry of Education. There is also a  “Hundred Talents Program” special expert in Hubei, 25 Chutian scholars, 1 famous teaching teacher in Hubei Province, 3 “industry professors” in Hubei Province, 3 specially invited experts in Wuhan innovation posts. A batch of teachers enjoys the State Council and other allowances. There are 37 young experts, and a group of experts and scholars have been selected into the “213 Talent Project” and the “One Hundred Thousand Talent Project” in Wuhan, and “Yellow Crane Talent” and its special plan in Wuhan.


 ไชน่ายูรับสมัคร ทุนเรียนต่อจีน100% ทุนเรียนภาษาจีน ทุนรัฐบาลจีน ทุนCSC  ทุนCIS ทุนมหาลัยจีน ซัมเมอร์แคมป์จีน ฟรีค่าเรียน ค่าที่พัก ค่าขนม ตั้งแต่ปี 2008

Jianghan University (JHUN)

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)