เรียนต่อปริญญาโทภาคอินเตอร์ ที่  Harbin Normal University (HRBNU) 


Harbin Normal University (HRBNU)​ เป็นมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมืองฮาร์บิน มณฑลเฮยหลงเจียง  มหาวิทยาลัยครูแห่งฮาร์บินก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1951 เป็นมหาวิทยาลัยวิชาชีพครูที่มีประวัติมาอย่างยาวนานและจัดได้ว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่สำคัญแห่งหนึ่งของมณฑลเฮยหลงเจียงเพราะเป็นสถาบันที่มุ่งเน้นการเรียนการสอน และการวิจัยระดับสูงเป็นฐานการผลิตบัณฑิตและงานวิจัยสำคัญทางครุศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ธรรมชาติของมณฑลเฮยหลงเจียงอีกทั้งเป็นจุดทดสอบภาษาจีนกลางศูนย์ฝึกอบรมวิชาชีพครูเพื่อสอนภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาติของมณฑลเฮยหลงเจียงเป็นมหาวิทยาลัยหนึ่งในร้อยแห่งที่ได้รับการสนับสนุนพิเศษระดับชาติ เป็นมหาวิทยาลัยฝึกหัดครู ที่ดีที่สุดใน เมืองฮาร์บิน ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการจีน. เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงในการสอนสาขา Chinese Language & Literature and Maxism Theory for post-doctoral research,. HRBNU ได้พัฒนาต่อมาเรื่อยๆจนมีโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ ในหลายๆประเทศ กว่า 30 ประเทศทั่วโลก อาธิเช่น United States, Great Britain, Japan, Canada, Australia, Russia, the Republic of Korea, the Republic of South Africa เป็นต้น    Location: เมือง Harbin มณฑล Heilongjiang

​​

จุดเด่น:  เมืองHarbinเป็นเมืองท่องเที่ยว มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปี อุณหภูมิติดลบถึง-38องศา


เงื่อนไขทุน: ใช้คะแนน HSK 5 (210) & HSKK (Intermediate) 60

                        หากไม่มีสามารถเลือกเรียนปรับภาษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

                        **ให้ทุนค่าเรียนและที่พัก 100% ถ้าตกค่าเรียนป.โทปีละ 21,000 หยวน ค่าเรียนภาษาจีน 1 เทอม 7,500 หยวน

                       (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด) 


▶ คณะที่แนะนำ: Teaching Chinese to Speakers of Other Languages scholarship


ค่าหอพัก: 2,500หยวน/เดือน

▶ Website: http://hrbnu.admissions.cn/ คณะที่เปิดสอน http://hrbnu.admissions.cn/


▶ Introduction of Harbin Normal University (HRBNU)


Harbin Normal University (HRBNU) was founded in 1951. It is a comprehensive teaching and research university with a long tradition as an institution of higher education. It is the center of teacher training, higher teacher education, higher education in arts, educational science and research in Heilongjiang Province. The university covers 495.98 hectares, and the total value of fixed assets reaches 24.35 billion RMB. The library has a collection of 3.81 million books. There are 3,500 faculty members, with the total enrollment of 42,000 students.

The university has 26 colleges, 106 specialized disciplines, 2 mobile centers for post-doctorate research, 10 state-level subjects, 31 doctorate degrees, 114 master degrees and 58 bachelor degrees. HRBNU has developed academic exchange programs and intercollegiate relationships with over 40 universities and institutions around the world. The university has successfully founded three Confucius Institutes in Great Britain, Russian and Korea. HRBNU aims to constantly bring the education level of international students to a higher standard and broaden the field of education. The university will strive to train qualified people who can adapt to the globalization trend with an international perspective.

The university is located in Harbin City, which has become the international students’ best option for its perfect language environment of standard Mandarin Chinese. Harbin has successfully hosted the World University Winter Games in 2009. This event consolidates the center stage of winter sport as well as the ice and snow culture. Harbin is well-known for the summer resort, the various culture and art festivals attract numerous domestic and foreign tourists.

HRBNU is the Center of Teacher Training on Chinese International Promotion and a training & dispatch base of Volunteer Chinese Language Teachers. Every year, plenty of advanced and general training programs are offered to Chinese Language Teachers and Volunteer Chinese Language Teachers. HRBNU is also a testing center of Mandarin Chinese and HSK (Chinese Proficiency Test) Test. HSK Test is offered to people other than Chinese once every month. The booming development has made HRBNU the first choice for international students. The university hosts students who are the successful applicants of Chinese Government Scholarship or Confucius Institute Scholarship. These indicate that HRBNU is playing the leading role in the field of Chinese language education in Heilongjiang Province.

Harbin Normal University (HRBNU)

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)


ไชน่ายู เรียนต่อจีน