ไชน่ายู เรียนต่อจีน

Dalian Medical University (DMU)

​เรียนต่อปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ที่ Dalian Medical University (DMU)


Dalian Medical University (DMU) ก่อตั้งในปีค.ศ. 1947 ในชื่อของ Guandong Medical College ต่อมาในปีค.ศ. 1994 วิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนได้รับการอนุมัติหลักสูตรและยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานด้านมาตรฐานการศึกษาของรัฐบาลจีนและเปลี่ยนชื่อมาเป็นมหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียน มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนเปิดสอนใน 2 วิทยาเขตและได้ลง ทุนด้านอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยเป็นจำนวนเงินมากกว่า 80 ล้านหยวน นอกจากนี้มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนมีคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมากกว่า 4,400 คน ในปัจจุบันมีจำนวนนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ประมาณ 10,000 คน นอกจากนี้ยังมีนักศึกษาต่างชาติกำลังศึกษาอยู่ทั้งในระดับปริญญาตรี-โทและเอกกว่า 300 คน นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนยังมีโครงการความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วโลกมากกว่า 100 แห่งทั้งในสหรัฐ อเมริกา ออสเตรเลียและยูเครนเป็นต้น​
 


     Location:
เมือง Dalian มณฑล 
liaoning

 


▶ จุดเด่น:
มหาวิทยาลัยการแพทย์ต้าเหลียนมีโรงพยาบาลพันธมิตรที่มีเครื่องมือที่ทันสมัยและมีชื่อเสียงระดับแนวหน้าของจีน 2 แห่งให้นักศึกษาได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติงานจริง​
 
▶ เงื่อนไขทุน:  
- คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตร 6 ปี แพทยสภาไทยรับรองหลักสูตร : ค่าเรียนปีละ 210,000 บาท/ปี
                         - คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี + 1ปี ฝึกหัดเพิ่มเติมและทันตแพทยสภาไทยรับรองหลักสูตร

                          ** ค่าเรียนปีละ 225,000 บาท/ปี ** (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำทีมหาวิทยาลัยกำหนด)  

 

▶ ค่าหอพัก: 55,000 บาท /ปี 
 
​▶ คณะที่แนะนำ:
แพทย์
 
▶ Website: 
https://english.dmu.edu.cn/


​▶ Introduction of Dalian Medical University (DMU)

Dalian Medical University (DMU) Guandong Medical College (May 1947- March 1949)Dalian Medical University was founded in 1947 as Guandong Medical College two years prior to the People's Republic of China was founded. It is oldest formal medical college in the Northeast of China. The opening ceremony of Guandong Medical College was held on May 4, 1947, and first enrolment was 203. The president was Wang Bujun, the associate director of Department of Health of Northeast. 


Medical College of Dalian University (March 1949 - July1950) In October 1948, based on requirement from Central Government and Northeast Administration, Dalian City Government decided to establish Dalian University constituted of College of Engineering, College of Medicine, and Department of Russian Language. One year later, Dalian University was established in March1949, and Guandong Medical College was merged to Dalian University. Dr. Shen Qizhen was first Dean of the College of Medicine.


Dalian Medical College (July 1950 - July1969) Dalian University was separated into three independent colleges: Dalian Engineering College, Dalian Medical College, and Dalian Russian Language College. Dalian Medical College became a independent college on July 23, 1950. The president was Shen Qizhen.


Zunyi Medical College July 1968 - December 1978)
In 1965, Ministry of Health of China decided to move Dalian Medical College to Zunyi City, Guizhou
Proviance, to support developing area. Dalian Medical College was move to Zunyi and named as Zunyi
Medical College in 1969.

                                                   

​                                                   

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)