​เรียนต่อปริญญาตรี  ภาคอินเตอร์ ที่ Civil Aviation University of China (CAUC)


Civil Aviation University of China (CAUC) ย้อนหลังไปจนถึงวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2551 เมื่อก่อตั้งเป็นโรงเรียนการบินพลเรือนอันดับ 2 ในเทียนจิน ซึ่งบริหารโดยตรงโดยองค์การบริหารการบินพลเรือน คณะกรรมการทหารกลางของจีน โรงเรียนอุทิศตนเพื่อส่งเสริมผู้เชี่ยวชาญด้านการบิน โดยมีครูใหญ่คนแรกที่ได้รับแต่งตั้งจากประธานาธิบดีมาโอะ เซดง และสถานที่ที่นายกรัฐมนตรีโจว เอ็น-ไล ตัดสินใจ โรงเรียนได้วางรากฐานที่มั่นคงสำหรับคณะกรรมการบริหาร จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาด้านการบินพลเรือนที่ได้รับจากสำนักงานคณะกรรมการรัฐและการบริหารงานทั่วไปด้านการบินพลเรือนของจีนเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2549 มหาวิทยาลัยบริหารจัดการโดยองค์การบริหารการบินพลเรือนของจีน ซึ่งอยู่ภายใต้สาขาของกระทรวงคมนาคมของสาธารณรัฐประชาชนจีน
 


     Location:
เมือง Tianjin 
 


▶ จุดเด่น: 
Civil Aviation University of China (CAUC) ตั้งอยู่ในเมืองเทียนจิน ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ในมหานคร นอกจากนี้ในเมืองเทียนจินมีภูมิอากาศคล้ายคลึงกับกรุงปักกิ่ง โดยมีสี่ฤดู ประกอบด้วย ฤดูใบไม้ผลิ ฤดูร้อน ฤดูใบไม้ร่วงและฤดูหนาว และเช่นเดียวกับเมืองอื่น ๆ ทางเหนือของจีน
 
▶ เงื่อนไขทุน:
ใช้คะแนน Ielts5 ในการยื่นสมัคร(ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำทีมหาวิทยาลัยกำหนด)  ให้ค่าขนมในปีแรก 1,400 หยวน / ปี

 

▶ ค่าหอพัก: ฟรีในปีแรก ปีต่อมา 6000 หยวน / ปี 
 
​▶ คณะที่แนะนำ:
Communication Engineering, Business Administration (BBA)
 
▶ Website: 
https://www.cauc.edu.cn/en/ คณะที่เปิดสอน https://www.cauc.edu.cn/en/Academics.htm


​▶ Introduction of Civil Aviation University of China (CAUC)

Civil Aviation University of China (CAUC) CAUC dates back to September 25, 1951, when it was founded as No.2 Civil Aviation School in Tianjin, administered directly by the Civil Aviation Administration, Central Military Commission of China. The school devoted itself to fostering aviation professionals. With its first principal appointed by late Chairman Mao Zedong and the location decided on by late Premier Zhou En-lai, the school laid a solid foundation for CAUC; hence the prelude of civil aviation education.

Although its name varied over the years, CAUC has never ceased its dedication to the development of Chinese civil aviation industry. On May 30, 2006, the university adopted its present name with the approval of Ministry of Education, marking a milestone and opening a new chapter for CAUC.


​​Adapting to the need of China’s civil aviation industry as well as the whole society, CAUC attaches great importance to the disciplinary construction. The university is molded into a polytechnic institute with a focus on engineering and a strong complement of science as well as management, economics and law. CAUC has 2 doctorate degree conferred disciplines in construction, 12 master’s degree conferred disciplines, 49 master’s degree conferred sub-disciplines, 27 undergraduate disciplines, and 9 municipal flagship disciplines. The university boasts 4 municipal key disciplines, 3 CAAC key construction disciplines, and 3 state-level construction centers for characteristic specialty, constituting an array of leading disciplines with considerable significance in China.

Full attention has been paid upon the development of aviation characterized disciplines. With disciplines and specialties covering almost all the fields of civil aviation, CAUC has constructed a multi-disciplinary, multi-level, multi-pattern talent cultivation system offering support for industrial sectors.


                                                   

​                                                   

Civil Aviation University of China (CAUC)

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)