ไชน่ายู เรียนต่อจีน

        

Line Official: @applychinau มี@ด้านหน้า 

ทุนเรียนต่อจีน โทร 094-217-4226 

​บริษัท ไชน่ายู จำกัด: สุขุมวิท 77 (BTS Onnut)


Xian Jiaotong University (XJTU)

​เรียนต่อปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ ภาคอินเตอร์ ที่ Xian Jiaotong University (XJTU) 


Xian Jiaotong University (XJTU) ตั้งอยู่เมืองซีอาน มณฑลส่านซี Xi'an, Shaanxi ประกอบด้วย 3 แคมปัส Xingqing campus,Yanta campus และ Qujiang campus และ เป็นมหาวิทยาลัยจีนแรกที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรอินเตอร์ภาคภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติใน 1995 จนปัจจุบันมีนักศึกษาต่างชาติกว่า 806 คนจากจำนวน 63 ประเทศจบหลักสูตรคณะแพทยศาสตร์มากที่สุดในจีนด้วยประสบการณ์การเรียนการสอนหลักสูตรอินเตอร์ให้กับนักเรียนต่างชาติกระทรวงศึกษาธิการจีนจึงแต่งตั้งให้มหาวิทยาลัยฯเป็นผู้กำกับดูแลคุณภาพการสอนของโรงเรียนแพทย์ทั่วประเทศนสำหรับหลักสูตรอินเตอร์ภาคภาษาอังกฤษ จนถึงปัจจุบัน​
 
     Location:
เมือง XiAn  มณฑล Shaanxi


 
▶ จุดเด่น: #
TOP13 มหาวิทยาลัยในประเทศจีน และ เป็นมหาวิทยาลัยจีนแรกที่เปิดรับ คณะแพทยศาสตร์ 
 
▶ เงื่อนไขทุน:   Project 985 // 211 // C9 // Double First-Class

                       
 - รับนักเรียนต่างชาติเพียง 90 คน/ ปี

                         - นร.ไทยเข้าเรียน 10-15 คน / ปี

                         - การเรียนการสอนมาตรฐานสูง


                          Project 985 211 C9 Double First-Class

                       
 - รับนักเรียนต่างชาติเพียง 20 คน/ปี

                         - นร.ไทยเช้าเรียน 2-3 คน/ ปี

                         - ฝึกชั้นคลินิกในโรงพยาบาลฟัน

                         - การเรียนการสอนมาตรฐานสุง

​        (ห้ามสอบได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำทีมหาวิทยาลัยกำหนด)  

 

▶ ค่าหอพัก: Project 985 // 211 // C9 // Double First-Class

                    - New Campus @iHarbor เปิดใหม่ - ห้องเดี่ยว
                    - Medical Campus - downtown - ห้องคู่ 


                     Project 985 211 C9 Double First-Class

                    - New Campus @iHarbor เปิดใหม่ - ห้องเดี่ยว
                    - Medical Campus - downtown – ห้องคู่
 
​▶ คณะที่แนะนำ:
แพทยศาสตร์,ทันตแพทย์ศาสตร์
 
▶ Website: http://en.xjtu.edu.cn/


​▶ Introduction of Xian Jiaotong University (XJTU) 

Xian Jiaotong University (XJTU) is a key university under the direct administration of the Ministry of Education of China and is one of the oldest universities in China.

In the late 19thcentury, the last feudal government of China failed in the Sino-Japanese War of 1894-1895, leading the whole nation into a great crisis. At that time, Sheng Xuanhuai, a famous industrialist and educator in modern China, established Nanyang College in 1896 at Shanghai, with the purpose of “promoting education for talents development so as to realize the nation’s rejuvenation”. In 1921, the college changed its name to Jiaotong University. By adhering to the university mission of “learning practical skills, developing industries”, the university stressed the pursuit of “culturing with the first-class code of conduct, pursuing for first-class learning, developing first-class enterprise, and cultivating the first-class talents”. Till 1920s to 1930s, it had developed to be a university with “science, engineering and management” as its distinctive disciplines and had been reputed as the “oriental MIT”. During the War of Resistance against Japanese Aggression, a part of the university moved to the foreign Settlements in Shanghai and the other part moved to Chongqing in order to continue its education. To resist the aggression, many students quit their study and joined in the army. Before new China was founded in 1949, students and teachers had engaged in democratic revolution for establishing an independent nation, the university has been therefore honored as the “fortress of democracy”.