-เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายคณะแพทย์แผนจีน TCM Chinese Program 2017  

(ไม่ต้องมีผลสอบ HSK) 


หมายเหตุ   TCM = TRADITIONAL CHINESE MEDICINE 
( ศาสตร์แพทย์แผนจีน เน้นการรักษาด้วยยาเม็ดลูกกลอนซึ่งทำจากสมุนไพรจีน และ การฝังเข็ม )

นักเรียนที่มีผลสอบ HSK ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป สามารถเข้าเรียนหลักสูตรแพทย์แผนจีน 5 ปีได้โดยไม่จำเป็นต้องเรียน หลักสูตรเตรียมแพทย์แผนจีน 1 ปีก่อน

ปริญญาตรีแพทย์อินเตอร์ / ทันตแพทย์  / แพทย์แผนจีน                          Top University 2019

TCM ปริญญาตรีแพทย์แผนจีน ยาจีนและฝังเข็ม 5 ปี
(สอนเป็นภาษาจีน จบแล้วสอบใบประกอบโรคศิลป์ได้) 

   MBBS BDS MM MD (Taught in English) 
ปริญญาตรี-โท แพทย์อินเตอร์ ทันตแพทย์อินเตอร์
(สอนเป็นภาษาอังกฤษ แพทยสภาไทยรับรองแล้ว)

home

 Tel: 093-4146363, 099-6355595

Line: pinkcharinee / Line: yoko.nc 

Email: info@chinauinfo.com 

​Office: 10 เมตร จาก MRT สุทธิสารทางออก 4

China U Co., Ltd. Since 2009