Beijing

   International School   (Bilingual Eng/Ch) 

   โรงเรียนประถม-มัธยม หลักสูตร 2 ภาษา

     >>>  มีปรับพื้นฐานให้ก่อนเรียน <<<

เปิดรับสมัครทุนการศึกษา 2562 สนใจโทร 093-4146363  Line: pinkcharinee  

 >>> รับสมัครตรง ทุนรัฐบาลจีน 
   ทุนเรียนต่อปริญญาตรี/โท  2563
       (โควต้ารับจำกัด 150 คน)

 ค่าเรียน+ที่พัก 24,000 บาท/เทอม

ไม่ต้องสอบ HSK!!  

         อ่านต่อ....คลิก 


Guangzhou

​  About Us

       Top City

Dalian

China U Co., Ltd. Since 2009

​  About Us

ทุนเรียนจีน ทุนเรียนต่อจีน ทุนเรียนภาษาจีน

 Tel: 093-4146363, 099-6355595

Line: pinkcharinee / Line: yoko.nc 

Email: info@chinauinfo.com 

​Office: 10 เมตร จาก MRT สุทธิสารทางออก 4

เรียนภาษาจีน study chinese learn mandarin
ทุนการศึกษา ประเทศจีน ทุนเรียนจีน

                  About China U บริษัทไชน่ายูจำกัด ตั้งขึ้นครั้งแรกที่สยามสแควร์ในปี 2009 โดยกลุ่มศิษย์เก่านักเรียนไทยทีมีประสบการณ์ไปเรียนต่อที่ประเทศจีน โดยปัจจุบันบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนรัชดาภิเษก เพียง 20 เมตรจากสถานีรถไฟฟ้าใต้​ดิน MRT สถานีสุทธิสาร ทางออก 4  (หากนำรถมามีที่จอดรถบริการด้านหน้าบริษัท)          -- ปัจจุบันนักธุรกิจจีนรุ่นใหม่นิยมทำธุรกิจบนถนนรัชดากันเป็นจำนวนมากจนทำให้ย่านนี้ได้กลายเป็น New China Town แห่งใหม่ของไทยไปแล้ว --


              บริษัทไชน่ายูให้บริการแนะแนวเรียนต่อจีนทุกระดับชั้น อันได้แก่การเรียนภาษาจีนที่จีน เรียนต่อปริญญาตรีที่จีน เรียนต่อปริญญาโทที่จีน ไม่ว่าจะเป็นหลักสูตรภาคภาษาจีนหรือหลักสูตรภาคภาษาอังกฤษ ตลอดจนการเรียนต่อแพทย์ที่จีน (แพทย์แผนปัจจุบันหรือที่เรียกว่า MBBS และแพทย์แผนจีนหรือที่เรียกย่อๆว่า TCM)  ทั้งนี้เราเป็นตัวแทนที่ถูกต้องตามกฏหมายของมหาวิทยาลัยในจีนซึ่งได้รับการรับรองจาก ก.พ. ของประเทศไทย โดยเรามีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่ที่จีนไว้คอยดูแลให้ความช่วยเหลือ และคำปรึกษาด้านการใช้ชีวิต การทำวีซ่า การจองที่พักภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักเรียนของเราโดยเฉพาะ  


              นอกจากนี้เพื่อให้เป็นไปตามปณิธานของบริษัทที่ว่า "We teach you well, send you there and handle with care." ซึ่งมุ่งมั่นผลิตเยาชนรุ่นใหม่ของไทยให้มีความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลกยุคดิจิตอล ไชน่ายูจึงได้ร่วมมือกับทีมงานติวเตอร์ชาวจีนรุ่นใหม่ ที่เชียวชาญและมีประสบการณ์ และเทคนิคในการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล จนถึงระดับมหาวิทยาลัย พัฒนารูปแบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ที่เน้นให้ผู้เรียนเข้าใจได้เองจากสถานการณ์จริงที่เราออกแบบไว้ ไม่ใช่การท่องจำจากตำราซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเข้าใจได้เร็วขึ้น เข้าใจอย่างลึกซึ้ง จดจำได้ยาวนานและปรับใช้เองได้ตามสถานการณ์ต่างๆ


home

Shanghai