ปริญญาตรีศิลปศาสตร์จีน เอกจีนหรือธุรกิจ
(สอนเป็นภาษาจีน ไม่ต้องมี HSK)

ปริญญาตรี / ปริญญาโท (สอนเป็นภาษาจีน)

​               Top University 2019

 Tel: 093-4146363, 099-6355595

Line: pinkcharinee / Line: yoko.nc 

Email: info@chinauinfo.com 

​Office: 10 เมตร จาก MRT สุทธิสารทางออก 4

ปริญญาตรี เรียนกับคนจีน สอนเป็นภาษาจีน
        (ผู้สมัครต้องมีผล HSK 4 ขึ้นไป)

   ปริญญาโท สอนเป็นภาษาจีน

(ผู้สมัครต้องมีผล HSK 4 ขึ้นไป)

home

China U Co., Ltd. Since 2009